PHFE WIC  Breastfeeding Support Groups | Zoom - Tagalog | WIC participants

Mangayring ibigay ang mga sumusunod na impormasyon at dadalhin ka sa Breastfeeding Support Group kaagad:
1.    Ilagay ang iyong numero nang telepono, fam id or WIC card number
2.    Ilagay and petcha nang kaarawan sa sinumang miembro na kasaluluyang nasa WIC ( maaaring ikaw o ang iyong anak)